? Cisa
 

Centrum Individu & Samenleving
informatie over de sociale en economische positie van singles   

Stichting CISA
Postbus 97788
2509 GD Den Haag

cisa@cisasite.nl
070-328 40 88

CISA op Facebook

CISA op Twitter

CISA op Google+


Anbi-informatie

Steun
CISA

Bent u voorstander van een samenleving met gelijke behandeling van alle burgers ongeacht de leefvorm? Bent u tegen discriminatie van individueel levenden zowel in financiële als sociale zin?

Steun dan CISA bij haar activiteiten en vul het formulier in.
 

Kenniscentrum CISA

CISA is een kenniscentrum dat zich richt op de maatschappelijke erkenning van de alleenstaande status als leefvorm. Naast de wettelijke verankering van gezin en familie moet ook deze leefvorm een wettelijke basis krijgen. De doelstelling van CISA is het stimuleren van de emancipatie van alleenstaanden in materieele, maatschappelijke en psychologische zin. CISA doet dit door wetenschappelijk onderzoek en beinvloeding van het overheidsbeleid. Regelmatig worden ook proefprocessen aangespannen.

Verkiezingskoorts en zorgverzekering

door Kees van der Leer

Slaat bij u de verkiezingskoorts ook al toe? De Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer leken er een duidelijk startschot voor te geven. De zorg en het eigen risico vormden een geliefd onderwerp. Diverse vooral linkse partijen betoogden om het hardst dat het eigen risico veel te hoog is opgelopen. Vreemd eigenlijk dat geen van deze partijen op het idee komt dat het eigen risico gemiddeld flink zou kunnen dalen door voor kraamzorg en voor ziektekosten van kinderen simpelweg ook een eigen risico in te voeren. Dat is wel zo eerlijk, temeer daar bijvoorbeeld zwangerschap veelal een eigen keuze is.    meer.....  

Vrienden

'Hoe meer vrienden, hoe gezonder' is de titel van een bericht in de Volkskrant. Hierin valt te lezen dat sociale contacten net zo belangrijk zijn voor onze gezondheid als goede voeding en lichaamsbeweging. Dat is CISA natuurlijk uit het hart gegrepen! Ook de actrice Halina Reijn wijst hierop in haar column in het AD. Daaruit citeren we de volgende tekst:
 
Een mens blijkt niet alleen een beste vriend nodig te hebben, maar een heel arsenaal aan mensen. Iemand om mee te wandelen, iemand om koffie mee te drinken, iemand om bij uit te huilen, enzovoort. Heb je geinvesteerd? Heb je de moeite genomen contacten met groepen mensen te onderhouden, ben je te vertrouwen, kun je communiceren? Natuurlijk vallen ze bij bosjes, naarmate je ouder wordt, maar hoe meer contacten je hebt, hoe meer je er overhoudt.

HEMA aan de schandpaal

Enige tijd geleden werd CISA erop attent gemaakt dat bij de Hema Notarisservice alleenstaanden worden uitgesloten. De service regelt alleen 'standaardsituaties', en een alleenstaande is kennelijk niet standaard. Gelukkig hebben we de Hema niet nodig! Wij hebben enkele alternatieven gevonden, waar u als alleenstaande wel welkom bent: www.doehetzelfnotaris.nl/, tarief 220 euro. www.nutestament.nl/, tarief 195 euro. www.eigenhuisnotarisservice.nl/, tarief 170 euro.
Hiervoor moet u wel lid zijn.

Alleenstaanden in het verre verleden

Column door Mirjam Hommes
Over de oudste holbewoners kunnen we kort zijn: wie daar alleen zou willen wonen, zou het niet lang gemaakt hebben met alle hongerige wilde dieren die er vrij rondliepen. Men leefde in (uitgebreid) familieverband waar iedereen een functie had en met alles meedeed. Pas toen een paar onderling verwante stammen besloten zich permanent in de vruchtbare dalen van het Midden Oosten te vestigen, ontstond de gezinsstructuur.   meer.....  

Gelijke behandeling? Niet voor alleenstaanden!

door Lenie de Zwaan

Alle burgers zijn gelijk, maar sommige burgers meer dan andere. Volgens artikel 1 van de Grondwet moeten allen die zich in Nederland bevinden in gelijke gevallen gelijk worden behandeld. Toch zit er een addertje onder het juridische gras. Het begrip gelijke behandeling is zo vormgegeven dat het niet automatisch voor iedere burger van toepassing is. Om met succes een beroep op het gelijkheidsbeginsel te kunnen doen, moet de burger tot een geselecteerde juridische doelgroep behoren. Een succesvolle uitslag daarvan is afhankelijk van interpretatie. Zo is er sprake van ongelijke behandeling wanneer de fiscus bij een nalatenschap van een alleenstaande een goede vriend(in), broer, zus, oom of tante als een toevallige passant behandelt. Dit is in strijd met de sociale werkelijkheid en verdient dan ook het stempel ongerechtvaardigde ongelijke behandeling. Over deze en soortgelijke ongelijkheid gaat de volgende bijdrage.    meer.....  

Profielschets CISA bij KNAW

 

CISA is als kenniscentrum opgenomen in de database van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (www.narcis.nl). De profielschets van CISA zoals die is opgenomen in de database van de KNAW vindt u hier.

meer.....   

 

Knowledge centre CISA

CISA is a knowledge centre that tries to achieve that living alone as a way of life is socially acknowledged. Just like family and relatives, the single and his/her lasting ties should be given a statutory basis as a social family. The objective of CISA is to advance the emancipation of singles in a material, social and psychological sense. CISA does this by scientific research and by trying to influence government policy. From time to time CISA also institutes legal (test) proceedings.
more....    

Publicaties

Een overzicht van artikelen, informatiebulletins en boeken en de manier waarop u deze kunt bestellen. vervolg    

Bewuste achterstelling van alleenstaanden

CISA vestigt nog eens uw aandacht op de publikatie De bewuste achterstelling van alleenstaanden. Hierin wordt een beeld geschetst van de invloed de negatieve effecten van het inkomensbeleid en de wettelijke maatregelen van de overheid voor alleenstaanden in de afgelopen decennia. Het rapport bevat een schat aan informatie en eindigt met een model van de sociale familie. Het ontbreken van een herkenbaar maatschappelijk profiel leidt tot een vergaande achterstelling in het beleid van de overheid.

vervolg       

Zorgverlof verruimd: eindelijk gerechtigheid

Al vanaf het begin van haar bestaan heeft CISA er krachtig voor geijverd bij bewindslieden, Kamerfracties en in publicaties: zorgverlof voor alleenstaanden. Eindelijk gaat deze wens in vervulling. Iemand die werkt en tegelijk voor een zieke vriend of bekende zorgt, heeft voortaan recht op zorgverlof. meer ....   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedyCounter.com